Badanie dobrostanu pracowników

Czy i w jakich obszarach jest potrzeba wsparcia dobrostanu Pracowników?


„Jakość kapitału ludzkiego, wydajność pracy i innowacyjność bez inwestycji w obszarze profilaktyki, bez poczucia dobrostanu u ludzi, bez poczucia, że jesteśmy zdrowi, bez możliwości poświecenia się produkcyjnemu wytwarzaniu, będą stały pod znakiem zapytania.”


„Edukacja, aby przyjąć postawę pro-aktywną wobec własnego zdrowia i promowanie takiej postawy wśród Pracowników są niezbędne i konieczne.”

Cytaty z Konferencji “Open Eyes Economy Summit” 2023

Wpływ obniżonego dobrostanu Pracowników na Organizację:

 • Ograniczone możliwości Pracownika w korzystaniu z własnych zasobów intelektualnych i fizycznych
 • Negatywny wpływ na zaangażowanie i motywację
 • Niesatysfakcjonujące efekty i wyniki pracy
 • Negatywny wpływ na atmosferę w pracy
 • Koszty związane z absencją chorobową i zastępstwami
 • Większa rotacja pracowników
 • Koszty rekrutacji i szkolenia nowych osób
 • Negatywny wpływ na wyniki finansowe Organizacji

Metoda:

 • Badanie ankietowe on-line
 • 45 pytań, czas wypełnienia ok.15-20 min
 • Pytania dotyczą bazowych obszarów dobrostanu (psychika, stres, sen, oddech, dieta, aktywność fiz., styl życia)
 • Anonimowe, zawieszone na niezależnym serwerze

Korzyści dla Pracodawcy:

 • Wiedza jak wygląda dobrostan Pracowników w obszarach zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Świadomość wpływu dobrostanu Pracowników na ich efektywność, wyniki i bezpieczeństwo pracy
 • Możliwość podjęcia ukierunkowanych działań, w zależności od wyników Badania
 • Możliwość wpływu na wyniki Organizacji i efektywność pracy
 • Optymalne wykorzystanie potencjału Kapitału Ludzkiego w Organizacji.
 • Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Organizacji

Korzyści dla Pracownika:

 • Otrzymanie informacji po wypełnieniu ankiety (plik pdf) pozwalających na lepsze zrozumienie i ocenę własnego dobrostanu
 • Wzrost świadomości, o jakie obszary powinien zadbać, aby poprawić swój dobrostan
 • Wzrost motywacji do podjęcia działań, pozytywnie wpływających na samopoczucie i zdrowie
 • Lepszą wydajność, efektywność i zaangażowanie w życie zawodowe i prywatne

Info o Autorze Badania Dobrostanu:

Moje wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe w prewencji, praca jako lekarz i doświadczenie w pracy jako menedżer w dużych, międzynarodowych Firmach Farmaceutycznych zainspirowały mnie do przygotowanie tego Badania. Większość Organizacji zwraca uwagę głównie na kompetencje merytoryczne, a dostęp do nich, koncentracja, kreatywność, poziom energii, zaangażowanie i motywacja są w pierwszej kolejności determinowane przez fizjologiczną bazę wynikającą z dobrostanu w w/w obszarach, o czym niejednokrotnie się przekonałam pracując jako menedżer, lekarz, prowadząc warsztaty, wykłady i konsultacje indywidualne.


Lek. med. Elżbieta Dudzińska
, ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydz. Lekarski. Absolwentka podyplomowych studiów dla lekarzy z Medycyny Integralnej na Uniwersytecie Arizona w USA 2017. Ukończyła również kurs technik redukcji stresu MBSR (Uniwersytet Massachusetts), kursy technik oddechowych Metodą Buteyko, technik oddechowych Metodą Wima Hofa. Od ponad 12 lat zajmuje się edukacją prozdrowotną i profilaktyką. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące stresu i technik jego redukcji, psychiki i jej wpływu na zdrowie, prawidłowego oddychania, snu i jego znaczenia dla zdrowia, umysłu i jego możliwości, oraz zdrowego stylu życia. Pracuje w Instytucie Reumatologii w Warszawie.

error: Ochrona treści przed kopiowaniem !!